• Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd
  • Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś
  • Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki
  • Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki
Nawigacja
Wykonawca projektu 2013
Aktywni.net.pl

Pogoda
Translate this page
langthis!
Miejskie trasy turystyczne
CityWalk
Miasta partnerskie
Bohumín

Racibórz

Kędzierzyn-Koźle
Opis projektu

Niniejszy projekt jest kontynuacją działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Odry na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

 

Partnerzy projektu świadomi potencjału rzeki i zachęceni olbrzymim zainteresowaniem produktami poprzednich inicjatyw, w tym wydaniem polsko-czeskiego przewodnika kajakowego "Górna Odra" (opisującego odcinek od Bohumina do Kędzierzyna-Koźla, wyd. 2010), czy Pływadeł, postanowili wspólnie podjąć się organizacji kolejnego zadania przyczyniającego się do wzmocnienia wizerunku Odry, jako miejsca świetnie nadającego się do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. Do osiągnięcia tego celu niewątpliwe przyczyni się I Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański. Popularność spływów kajakowych odbywających się na innych rzekach w kraju i zagranicą dowodzi, iż jest to dziedzina bardzo atrakcyjna. Opinie wodniaków potwierdzają jednak, że Odra, zwłaszcza jej górny odcinek, nadal charakteryzuje się ubogą ofertą w zakresie zorganizowanych spływów kajakowych. Dlatego właśnie nadodrzańskie miasta: Racibórz i Kędzierzyn-Koźle, korzystając z doświadczeń i przy udziale czeskiego Bohumina zamierzają czynnie przyczynić się do rozwoju kajakarstwa na terenie pogranicza polsko-czeskiego wzmacniając tym samym kontakty transgraniczne mieszkańców. Z myślą o przyszłości oraz poszerzeniu oferty turystycznej zdecydowano również o wydaniu przewodnika kajakowego w dwóch wersjach językowych (polskiej i czeskiej) opisującego Odrę na odcinku od Koźla do Wrocławia. W ten sposób rzeka na terenie Województwa Śląskiego i Opolskiego doczeka się profesjonalnego opisu kartograficznego, będącego solidną podstawą do kreowania przyszłych produktów turystycznych.