• Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd
  • Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś
  • Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki
  • Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki
Nawigacja
Wykonawca projektu 2013
Aktywni.net.pl

Pogoda
Translate this page
langthis!
Miejskie trasy turystyczne
CityWalk
Miasta partnerskie
Bohumín

Racibórz

Kędzierzyn-Koźle
Opis projektu

Niniejszy projekt jest kontynuacjÄ… dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i maÅ‚o znanych turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Odry na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

 

Partnerzy projektu Å›wiadomi potencjaÅ‚u rzeki i zachÄ™ceni olbrzymim zainteresowaniem produktami poprzednich inicjatyw, w tym wydaniem polsko-czeskiego przewodnika kajakowego "Górna Odra" (opisujÄ…cego odcinek od Bohumina do KÄ™dzierzyna-Koźla, wyd. 2010), czy PÅ‚ywadeÅ‚, postanowili wspólnie podjąć siÄ™ organizacji kolejnego zadania przyczyniajÄ…cego siÄ™ do wzmocnienia wizerunku Odry, jako miejsca Å›wietnie nadajÄ…cego siÄ™ do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. Do osiÄ…gniÄ™cia tego celu niewÄ…tpliwe przyczyni siÄ™ I Polsko-Czeski Kajakowy Maraton OdrzaÅ„ski. Popularność spÅ‚ywów kajakowych odbywajÄ…cych siÄ™ na innych rzekach w kraju i zagranicÄ… dowodzi, iż jest to dziedzina bardzo atrakcyjna. Opinie wodniaków potwierdzajÄ… jednak, że Odra, zwÅ‚aszcza jej górny odcinek, nadal charakteryzuje siÄ™ ubogÄ… ofertÄ… w zakresie zorganizowanych spÅ‚ywów kajakowych. Dlatego wÅ‚aÅ›nie nadodrzaÅ„skie miasta: Racibórz i KÄ™dzierzyn-Koźle, korzystajÄ…c z doÅ›wiadczeÅ„ i przy udziale czeskiego Bohumina zamierzajÄ… czynnie przyczynić siÄ™ do rozwoju kajakarstwa na terenie pogranicza polsko-czeskiego wzmacniajÄ…c tym samym kontakty transgraniczne mieszkaÅ„ców. Z myÅ›lÄ… o przyszÅ‚oÅ›ci oraz poszerzeniu oferty turystycznej zdecydowano również o wydaniu przewodnika kajakowego w dwóch wersjach jÄ™zykowych (polskiej i czeskiej) opisujÄ…cego OdrÄ™ na odcinku od Koźla do WrocÅ‚awia. W ten sposób rzeka na terenie Województwa ÅšlÄ…skiego i Opolskiego doczeka siÄ™ profesjonalnego opisu kartograficznego, bÄ™dÄ…cego solidnÄ… podstawÄ… do kreowania przyszÅ‚ych produktów turystycznych.