• Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd Jaz i śluza w Koźlu - fot. Beata Kaczyńska-Pogwizd
  • Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś Spływ twardzieli - fot. Michał Kuś
  • Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki Most nad Odrą w Koźlu - fot. Bronisław Makowiecki
  • Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki Przystań SZKWAŁ - fot. Bronisław Makowiecki
Nawigacja
Wykonawca projektu 2013
Aktywni.net.pl

Pogoda
Translate this page
langthis!
Miejskie trasy turystyczne
CityWalk
Miasta partnerskie
Bohumín

Racibórz

Kędzierzyn-Koźle
Grupy docelowe projektu

Adresatami projektu są następujące grupy docelowe:

 

1. MieszkaÅ„cy miast partnerskich projektu - dziÄ™ki uczestnictwie w spÅ‚ywie kajakowym oraz imprezach towarzyszÄ…cych bÄ™dÄ… mieli możliwość zapoznania siÄ™ z ofertÄ… turystycznÄ… Å›wiadczonÄ… przez miasta partnerskie. Odbiorcami bÄ™dÄ… również mieszkaÅ„cy miejscowoÅ›ci znajdujÄ…cych siÄ™ na szlaku, w tym amatorzy spÅ‚ywów kajakowych, żeglarze oraz profesjonalni sportowcy uprawiajÄ…cy sporty wodne.

 

2. TuryÅ›ci krajowi i zagraniczni, którzy nie mieli do tej pory wiedzy o możliwoÅ›ci spÅ‚ywu szlakiem górnej Odry.

 

3. Podmioty gospodarcze i przedsiÄ™biorcy z sektora usÅ‚ug turystycznych, którzy bÄ™dÄ… mogli ksztaÅ‚tować i poszerzać wÅ‚asnÄ… ofertÄ™ turystycznÄ… w oparciu o efekty dziaÅ‚aÅ„ przewidzianych w niniejszym projekcie, zwÅ‚aszcza marin i przystani rzecznych, które zostanÄ… wÅ‚Ä…czone w opis przewodnika kajakowego.

 

4. Uczestnicy komplementarnych projektów promujÄ…cych wspóÅ‚pracÄ™ transgranicznÄ….